....

هزار بار دیگر هم که از شانه ای به شانه دیگر بغلتی,

این شب شب صبح نمیشود

                                     وقتی دلت گرفته باشد...

/ 0 نظر / 14 بازدید