تجربه اندوزی

امروز دو نخ سیگار کشیدم. تجربه مزخرفی بود. نه تنها حس خوبی نداشت, بلکه الان میخوام گریه کنم. دپرسم. قلبم تند میزنه. تهوع دارم. نمیدونم چرا آدما دوست دارن سیگارو.

/ 0 نظر / 25 بازدید