...

میگویند چند دقیقه دیگر ماه میگیرد

چه باک

ما به خورشید گرفتگی عادت داریم.

/ 4 نظر / 22 بازدید
حسن

ما در انتظار رویت خورشیدیم!

رضا

واقعا زیبا بود. کجایی خورشید برگرد

کلاغ سفید

تو که به گرفتگی ماه و خورشید عادت داری از من سهیل ستاره چه توقع داری[چشمک] [لبخند]

رضاکاوند

خبری ازتون نیست. نه سری می زنید نه به روز می کنید. امیدوارم که مشکلی ژیش نیومده باشه